Gå in i stressfällan

Forskning fastslår att långa dagar på jobbet icke är inte dåligt för härtat
Ifall du tillhör den grupp personer som lägger ner väldigt innerligt tid på jobbet, borde du sno dig en funderare försåvitt det är värt det. De som jobbar mer än 55 timmar i vecka löper 40 procent större risk att drabbas av gissel med hjärtat visar ny forskning.

Att långa arbetsskift ökar risken att få en stroke är redan känt, men nu visar forskning att det exempelvis finns ett samband mellan långa jobbdagar samt allvarliga hjärtproblem. acne behandling Personer som kommer genom 55 timmar i veckan har större risk att få oregelbundna hjärtslag.

– De här resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, saken där vanligaste typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider plus stroke
I studien, som är gjord vid University College London, deltog över 85 500 britter samt skandinaver. Forskarna fann 1 061 fall av förmaksflimmer under studiens passage – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 människor som jobbade mer är 55 timme per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar eller mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att jobba mellan 35 och 40 timmar.

– Det närvarande kan vara en av förklaringarna till att vi kunnat skåda en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar många timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan leda till stroke, men även andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt och strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden såväl hastig puls jämte är det vanligaste formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Flimret leder till försämring av blodcirkulationen i hjärtat och är därför en allmän anledning till stroke.

Viktiga nyheter stäv de i riskzonen
Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning såväl riskbruk av rusdrycker justerats kunde forskarna skåda att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så yppig risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man också se att i 9 av 10 fall av förmaksflimmer led inte de drabbade av någon annan typ av hjärt- och kärlsjukdom.

– Det närvarande pekar på att den ökade risken förmodligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några förra alternativt pågående kardiovaskulära åkommor, fast vidare forskning behövs stäv att begripa hurdan mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han menar att forskningsresultatet är extra viktigt stäv personer som redan ligger i riskzonen stäv hjärt- jämte kärlsjukdomar på bas av andra faktorer som påtänd ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, sockersjuka såväl liknande.